Categorie: Hoofdklasse

30/08/2012


Rechtbank Utrecht stelt KNHB in het ongelijk in de competitiemaatregel inzake H.C. ’s-Hertogenbosch

Nieuwegein – De rechtbank van Utrecht heeft woensdag 29 augustus 2012 uitspraak gedaan in de zaak tussen H.C. ’s-Hertogenbosch en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Twistpunt in deze zaak was de rechtsgeldigheid van artikel B.8.5.j* van het Bondsreglement van de KNHB. In seizoen 2011-2012 kwam de KNHB op grond van dit artikel tot de conclusie dat een niet-speelgerechtigde speler had meegespeeld bij Heren 1 van H.C. ’s-Hertogenbosch. Als gevolg werden bij Heren 1 van H.C. ’s-Hertogenbosch drie punten in mindering gebracht. In de uitspraak oordeelt de rechtbank dat het betreffende artikel niet rechtsgeldig is. Dit betekent dat H.C. ’s-Hertogenbosch de drie wedstrijdpunten terugkrijgt die eerder in mindering waren gebracht. Volgens de rechtbank is het artikel B.8.5.j. in het Bondsreglement strijdig met de Wet Gelijke Behandeling. Om in Nederland te kunnen werken is de wettelijke eis dat een persoon van buiten de EER moet beschikken over een verblijfsvergunning en een tewerkstellingvergunning. De KNHB heeft, volgens de rechtbank, met artikel B.8.5.j Bondsreglement niet louter de wettelijke eisen in haar reglement overgenomen, maar daaraan een voorafgaande controle toegevoegd, in die zin dat de betreffende vergunningen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd aan haar ter beschikking moeten worden gesteld en dat daaraan vervolgens goedkeuring door haar moet worden verleend. Aan het niet voldoen aan deze verplichting heeft de KNHB vervolgens – indien de niet-speelgerechtigde speler toch wordt opgesteld – de sanctie gekoppeld van een geldboete en het in mindering brengen van wedstrijdpunten. Met het controleren van de vereiste vergunningen is, aldus de Rechtbank Utrecht, de KNHB, samen met de Hoofdklasseclubs, verder gegaan dan de Nederlandse wetgeving op dit punt toestaat. Het bestuur van de KNHB beraadt zich op de consequenties van de uitspraak voor het Bondsreglement en de Hoofdklasseclubs. Voor de start van de competitie zal de KNHB de Hoofdklasseclubs, in overleg met de HHCV, informeren. * In het Bondsreglement uitgave 2012 is de nummering van het betreffende artikel gewijzigd in B.8.6.j. Bron: Persbericht KNHB

Lees het hele bericht op HoofdklasseHockey.nl

Deel dit artikel met anderen
Gerelateerde artikelen:
  • KNHB consulteert onafhankelijke deskundige inzake H.C. ‘s-Hertogenbosch
  • “KNHB handhaaft puntenstraf HC Den Bosch”
  • KNHB geeft geen toestemming voor deelname Indiase WSH
  • Uitspraak Commissie van Beroep inzake H.C Den Bosch
  • KNHB blijft bij standpunt inzake World Series Hockey
  • Reageer op dit bericht