Categorie: Hoofdklasse

28/01/2013


Zaalhockey: KNHB past regels aan

De KNHB heeft de zaalregel ‘door de man spelen’ aangepast. De aanleiding voor de wijziging, is de discussie over de vele handblessures. Het aantal blessures is inmiddels flink opgelopen en de KNHB heeft daarom besloten de wijziging direct in te voeren. In de online briefing op de website van de KNHB melden zij het volgende: “Helder voor ons is dat de arbitrage pas de derde partij is die dit kan voorkomen. Eerst komt de aanvaller, die op moet houden met het gevaarlijk (en vaak ook opzettelijk) hard inspelen van de bal richting de stickhand van een tegenstander. Dan de verdediger, die zelf ook een taak heeft om zich te beschermen.” “Maar ook de arbitrage heeft een rol. Duidelijkheid over wat wel en wat niet wordt toegestaan én strikte en strenge bestraffing van het ontoelaatbare, zal zeker helpen,” vult de bond aan. De KNHB schrijft over de  regel ‘door de man spelen’ het volgende: “Een harde pass van dichtbij (minder dan drie meter) die bewust door een tegenstander heen wordt gespeeld die zijn stick al op de grond heeft is verboden en moet worden afgefloten. […] Belangrijk is hier te begrijpen wat de intentie van de speler is. Criteria zijn dus: gevaar, opzet en de afstand tot de tegenstander. [….] Wordt aan bovengenoemde criteria niet voldaan is er geen sprake van een overtreding; dus niet elke bal richting een lage stick affluiten, alleen de bewuste harde bal van dichtbij”   Nu blijkt dat de opmerkingen ‘minder dan 3 meter’ en ‘stick aan de grond’ kennelijk aan spelers de vrijbrief geven om vrij te schieten richting spelers die net buiten die grens met hun stick laag zitten of hun stick net enkele centimeters boven de grond houden. En scheidsrechters laten dit toe, ook al zien ze het gevaar en de kennelijke opzet, omdat de gevaarlijke bal formeel niet aan alle criteria voldoet. Deze beide attitudes (dus eerst de actie van de aanvaller en dan de acceptatie van de scheidsrechter) kunnen leiden tot gevaar en tot blessures. De aanpassing van de KNHB is daarom nodig:   – Het criterium ‘van dichtbij’ wijzigt niet, maar de uitleg ‘minder dan drie meter’ dient ruimer te worden opgevat. Indien een bal gevaarlijk is omdat deze hard richting een laag zittende tegenstander wordt gespeeld, moet deze ook worden afgefloten wanneer de tegenstander vanwege de geringe afstand (tot maximaal zes meter) geen reactietijd heeft. -• Het criterium ‘stick al aan de grond’ geldt voor een speler die al laag zit en zijn stick al laag heeft. Ook al is er een paar centimeter ruimte tussen de hand en de vloer. Deze aanvullende instructie is gezamenlijk opgesteld door de Commissie ABB-HOK en de Commissie Spelregels en geldt met onmiddellijke ingang.  

Lees het hele bericht op HoofdklasseHockey.nl

Deel dit artikel met anderen
Gerelateerde artikelen:
  • Nieuwe data oefenwedstrijden Oranje zaalhockey
  • KNHB schorst De Voogd voor één duel
  • Rechtbank Utrecht stelt KNHB in het ongelijk in de competitiemaatregel inzake H.C. ’s-Hertogenbosch
  • “FIH heeft eigen regels niet nageleefd”
  • CT – Organisatie van Trophy past vrijdagschema aan
  • Reageer op dit bericht